ห้องน้ำในตัว
ทุกหมวดหมู่
ห้องน้ำในตัว

ชุดแพทย์เคลื่อนที่

คุณอยู่ที่นี่ : บ้าน /ผลิตภัณฑ์ /ชุดแพทย์เคลื่อนที่

  • https://www.orichmed.com/img/trailer_mobile_clinic.jpg
  • TRAILER แพทย์เคลื่อนที่

TRAILER แพทย์เคลื่อนที่

Orich, ย้ายไปรอบ ๆ ทุกที่ในโลก

ใช้สำหรับการตรวจร่างกาย,สงเคราะห์ผู้ประสบภัย,ฯลฯ แพทย์ชนบท.
ตอบสนองอย่างรวดเร็ว,การปรับตัวด้านสิ่งแวดล้อมที่ดี.

  • ลักษณะ

Contact Us