ห้องน้ำในตัว
ทุกหมวดหมู่
ห้องน้ำในตัว

ชุดแพทย์เคลื่อนที่

คุณอยู่ที่นี่ : บ้าน /ผลิตภัณฑ์ /ชุดแพทย์เคลื่อนที่

  • https://www.orichmed.com/img/oral_cavity_health_clinic.jpg
  • ช่องปากคลินิกสุขภาพ

ช่องปากคลินิกสุขภาพ

ความเชื่อมั่นทำให้รอยยิ้มที่สวยงามมากขึ้น

เฉพาะระบบการแพทย์ทันตกรรมบูรณาการกับการดูแลทันตกรรม,
การวินิจฉัยการถ่ายภาพ, การส่องกล้องตรวจโพรง, ควบคุมการติดเชื้อ,
การบำบัดน้ำเสียและอื่น ๆ.
พร้อมกับทันตกรรมแพลตฟอร์มการรักษาด้วยความทรงจำที่ครอบคลุม.

  • ลักษณะ
Contact Us