ห้องน้ำในตัว
ทุกหมวดหมู่
ห้องน้ำในตัว

ชุดแพทย์เคลื่อนที่

คุณอยู่ที่นี่ : บ้าน /ผลิตภัณฑ์ /ชุดแพทย์เคลื่อนที่

  • https://www.orichmed.com/img/health_mobile_hospital-24.jpg
  • สุขภาพเคลื่อนที่โรงพยาบาล

สุขภาพเคลื่อนที่โรงพยาบาล

สุขภาพ, เริ่มต้นจากการดูแล

ที่กำหนดเองสำหรับการตรวจร่างกายประจำ, การถ่ายภาพความพึงพอใจ, การทดสอบ, เสียงพ้น, ชีวเคมี, คลื่นไฟฟ้าหัวใจ
โครงสร้างการออกแบบช่องทางสามารถเพิ่มการใช้พื้นที่ภายในรถได้อย่างอิสระและตอบสนองต่อ
ทางเลือกที่ดีที่สุดของโรงพยาบาลมือถือพิเศษสำหรับทุกระดับของโรงพยาบาล, การตรวจสอบทางกายภาพ instituti

  • ลักษณะ

Contact Us