ห้องน้ำในตัว
ทุกหมวดหมู่
ห้องน้ำในตัว

ชุดรังสีวิทยาการถ่ายภาพ

คุณอยู่ที่นี่ : บ้าน /ผลิตภัณฑ์ /ชุดรังสีวิทยาการถ่ายภาพ

  • https://www.orichmed.com/img/fs_500ddr-84.jpg
  • FS-500DDR

FS-500DDR

ระบบพื้นราวถ่ายภาพดิจิตอล

ท่องเที่ยวขนาดใหญ่สามารถใช้ในการถ่ายภาพด้วยรังสีทั้งร่างกาย
ใช้ในการถ่ายภาพด้วยรังสีเอียงของ nidus พิเศษ
หลอดยืนหมุน 180° ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานการถ่ายภาพหลาย
All-วิศวกรรมโครงสร้าง Cadapt เพื่อความหลากหลายของสภาพแวดล้อม

  • ลักษณะ

Contact Us