ห้องน้ำในตัว
ทุกหมวดหมู่
ห้องน้ำในตัว

ชุดรังสีวิทยาการถ่ายภาพ

คุณอยู่ที่นี่ : บ้าน /ผลิตภัณฑ์ /ชุดรังสีวิทยาการถ่ายภาพ

  • /img / df_211h.jpg
  • DF-211H (DR)

DF-211H (DR)

จอตารางระบบถ่ายภาพดิจิตอล

การออกแบบที่ตรงกับหมอ \ 's ใช้นิสัยที่ดีที่สุด
ขั้นตอนการทำงานที่มีประสิทธิภาพและความสะดวกสบาย& ตำแหน่งอย่างรวดเร็ว
Four-Way Floating จอตารางที่ช่วยลดความทุกข์ของผู้ป่วย
All-วิศวกรรมโครงสร้างสามารถปรับให้เข้าหลากหลายของสภาพแวดล้อม

แบริ่ง: 250กิโลกรัม

  • ลักษณะ

Contact Us