ห้องน้ำในตัว
ทุกหมวดหมู่
ห้องน้ำในตัว

ชุดรังสีวิทยาการถ่ายภาพ

คุณอยู่ที่นี่ : บ้าน /ผลิตภัณฑ์ /ชุดรังสีวิทยาการถ่ายภาพ

  • https://www.orichmed.com/img/df_625h_1.jpg
  • DF-625H-1

DF-625H-1

ความถี่สูง X-ray ระบบวินิจฉัยดิจิตอล

การถ่ายภาพรังสีและส่องฟังก์ชั่นในเครื่องเดียว
การกำหนดค่าที่ยอดเยี่ยมและภาพที่ดีที่สุดให้
APR-768 ชนิดของเงื่อนไขการถ่ายภาพรังสี, อย่างเพียงพอตอบสนองความต้องการการวินิจฉัย
ระบบที่เชื่อถือได้, เวลารับแสงที่สั้น, ความละเอียดของภาพที่ดีที่สุด

  • ลักษณะ

Contact Us