ห้องน้ำในตัว
ทุกหมวดหมู่
ห้องน้ำในตัว

ชุดแพทย์เคลื่อนที่

คุณอยู่ที่นี่ : บ้าน /ผลิตภัณฑ์ /ชุดแพทย์เคลื่อนที่

  • https://www.orichmed.com/img/ct_scanning_mobile_hospital.jpg
  • CT สแกน MOBILE โรงพยาบาล

CT สแกน MOBILE โรงพยาบาล

ครอบคลุม, รอบคอบและพิถีพิถัน

Built-in 16/64 slice CT สามารถบรรลุหน้าที่ CT สแกนสมบูรณ์.
ใช้สำหรับต้นวินิจฉัยและการรักษาบริการสำหรับโรคมะเร็ง, การเต้นของหัวใจโรคหลอดเลือดสมองและแม่

  • ลักษณะ

Contact Us