ஈ.என்
அனைத்து வகைகள்
ஈ.என்

மொபைல் மருத்துவம் தொடர்

நீ இங்கே இருக்கிறாய் : முகப்பு /தயாரிப்புகள் /மொபைல் மருத்துவம் தொடர்

  • அது https://www.orichmed.com/img/ct_scanning_mobile_hospital.jpg
  • CT ஸ்கேன் நடமாடும் மருத்துவமனையானது

CT ஸ்கேன் நடமாடும் மருத்துவமனையானது

விரிவான, சிந்தனை மிகவும் கவனமாக பதிவு

உள்ளமைந்த 16/64 துண்டு மின்மாற்றியின் CT ஸ்கேன் முழு செயல்பாடுகளை அடைவதற்கு முடியும்.
புற்றுநோய் ஆரம்ப நோய் கண்டறிதல் மற்றும் சிகிச்சை சேவைகளுக்கான பயன்படுத்திய, இதய பெருமூளை வாஸ்குலர் நோய் மற்றும் மா

  • விளக்கம்

Contact Us