မာခ်
အမျိုးအစားအားလုံး
မာခ်

အရည်အချင်း

နေအိမ် /ကျွန်ုပ်တို့အကြောင်း /အရည်အချင်း

  • တရုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကွန်ယက်လက်မှတ်ထုတ်ပေးရေးပေးသွင်း

    တရုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကွန်ယက်လက်မှတ်ထုတ်ပေးရေးပေးသွင်း

  • လုပ်ငန်းသမာဓိအသိမှတ်ပြုလက်မှတ်ကိုအတည်ပြုသည်

    လုပ်ငန်းသမာဓိအသိမှတ်ပြုလက်မှတ်ကိုအတည်ပြုသည်